177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2015

Cenniki i taryfy 2015

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Cenniki i taryfy 2016

Cenniki i taryfy 2016

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Najczęściej przeglądane

Zmiany w opłatach za deszczówkę

Będą zmiany w opłatach za deszczówkę, wynikające z ustawy Prawo wodne Przedsiębiorstwo Wodoci...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Wiejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Wiejskiej Głogów D...

Informacja o VAT dla "deszczówki"

Informowaliśmy Państwa, że zostały wprowadzone zmiany w definicji ścieków w art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniem w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wcześniej elementem ścieków były także wody opadowe i roztopowe określane jako: ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W obecnym brzmieniu ww. ustawy definicja ścieków nie obejmuje wód opadowych i roztopowych, zdefiniowanych jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Ta zmiana jest na tyle istotna, że zastanawialiśmy się, czy w dalszym ciągu dla  usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych możemy stosować preferencyjną stawkę VAT (8%), czy jednak powinniśmy stosować stawkę podstawową, tj. 23%.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości wystąpiliśmy do GUS z zapytaniem o klasyfikację usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych.

GUS potwierdził, że usługa odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych mieści się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Oznacza to, że dla usługi odbioru  oczyszczania wód opadowych lub roztopowych możemy stosować, tak jak do tej pory, preferencyjną stawkę VAT, tj. 8%.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta