1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r.

Nowoczesne wodociągi w Głogowie istnieją ponad 100 lat. W 1908 r. niemiecka firma David Grove oddała do użytku doświadczalny zakład wodociągów. W 1913 r. Permutit A.G. Berlin wybudował zakład zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne), które posiadały wydajność 175 m3/h czystej wody.

Jednak nasza historia sięga znacznie dalej w przeszłość. Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r. W tym roku bowiem na prośbę zmarłego Burmistrza Henryka Breisdorfa „popłynęła dobra woda rurami do miasta”.

Od roku 1950 wodociągi funkcjonowały jako jeden z działów wielobranżowego przedsiębiorstwa komunalnego.

W 1990 r. zostało wyodrębnione samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które po roku zostało przekształcone w Zakład Budżetowy.

31 grudnia 1998 r. Zakład Budżetowy został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% właścicielem była Gmina Miejska Głogów.

8 listopada 2000 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Głogowie sp. z o.o., które zostało pokryte wkładem niepieniężnym, tj. wierzytelnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W wyniku tego działania struktura właścicielska przedstawiała się w sposób następujący - Gmina Miejska Głogów 91,6% i WFOŚiGW we Wrocławiu 8,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

29 listopada 2002 r. nastąpiło zbycie na rzecz Gelsenwasser AG 46% udziałów posiadanych przez Gminę Miejską Głogów w kapitale zakładowym Spółki. Od tego dnia struktura właścicielska przedstawia się w sposób następujący – Gmina Miejska Głogów 50,7%, Gelsenwasser AG 46% i WFOŚiGW we Wrocławiu 3,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Strona głównaO spółceHistoriaHistoria wodociągów