1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Z biegiem lat

do 1913 r.
Działają ujęcia w Brzostowie, Paulinowie i Górkowie.
od 1907 r.
Notowane są braki wody w Głogowie.
1908 r.
Znana firma David Grove z Berlina oddaje do użytku doświadczalny zakład wodociągów.
1913 r.
Budowa zakładu zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne) przez Permutit A.G. Berlin. Nowe wodociągi katedralne posiadają wydajność 175 m3/godz czystej wody. Obok nowowybudowanego zakładu centralnego pracują jeszcze stare instalacje w Brzostowie, Górkowie i Paulinowie i służą jako zakłady dodatkowe.
1925-1926 r
Uzyskiwana ilość wody wynosiła 923.440 m3.
1950 - 1987 r.
Przedsiębiorstwo działa jako wielobranżowe przedsiębiorstwo państwowe skupiające wszystkie branże komunalne w mieście tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład pogrzebowy, Zakład Dróg, Ulic i Mostów, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Produkcji Pomocniczej oraz Zakład Remontowy. Przedsiębiorstwo posiada swoje filie w Przemkowie i Polkowicach.
1984 r.
Oddanie do użytku ujęcia wody "Serby".
lipiec 1990 r.
Wyodrębnienie samodzielnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez podział Przedsiębiorstwa wielobranżowego.
1 maja 1991 r.
Przekształcenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zakład Budżetowy.
31 grudnia 1998 r.
Przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
listopad 2000 r.
Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków.
2001 r.
Przygotowanie PWiK w Głogowie sp. z o.o. do prywatyzacji.
29 listopada 2002 r.
Prywatyzacja PWiK w Głogowie sp. z o.o. poprzez sprzedaż 46% udziałów Spółki na rzecz niemieckiej firmy GELSENWASSER AG
30 marca 2006 r.
Rozpoczęcie prac związanych z akredytacją Laboratorium Badawczego
18 lipca 2007 r.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 808