1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Z biegiem lat

do 1913 r.
Działają ujęcia w Brzostowie, Paulinowie i Górkowie.
od 1907 r.
Notowane są braki wody w Głogowie.
1908 r.
Znana firma David Grove z Berlina oddaje do użytku doświadczalny zakład wodociągów.
1913 r.
Budowa zakładu zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne) przez Permutit A.G. Berlin. Nowe wodociągi katedralne posiadają wydajność 175 m3/godz czystej wody. Obok nowowybudowanego zakładu centralnego pracują jeszcze stare instalacje w Brzostowie, Górkowie i Paulinowie i służą jako zakłady dodatkowe.
1925-1926 r
Uzyskiwana ilość wody wynosiła 923.440 m3.
1950 - 1987 r.
Przedsiębiorstwo działa jako wielobranżowe przedsiębiorstwo państwowe skupiające wszystkie branże komunalne w mieście tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład pogrzebowy, Zakład Dróg, Ulic i Mostów, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Produkcji Pomocniczej oraz Zakład Remontowy. Przedsiębiorstwo posiada swoje filie w Przemkowie i Polkowicach.
1984 r.
Oddanie do użytku ujęcia wody "Serby".
lipiec 1990 r.
Wyodrębnienie samodzielnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez podział Przedsiębiorstwa wielobranżowego.
1 maja 1991 r.
Przekształcenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zakład Budżetowy.
31 grudnia 1998 r.
Przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
listopad 2000 r.
Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków.
2001 r.
Przygotowanie PWiK w Głogowie sp. z o.o. do prywatyzacji.
29 listopada 2002 r.
Prywatyzacja PWiK w Głogowie sp. z o.o. poprzez sprzedaż 46% udziałów Spółki na rzecz niemieckiej firmy GELSENWASSER AG
30 marca 2006 r.
Rozpoczęcie prac związanych z akredytacją Laboratorium Badawczego
18 lipca 2007 r.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 808