1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Kampania

Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kampania „Pij wodę z kranu” z udziałem...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Ogłoszenie i taryfy 2021

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopat...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2019 r....

Z bigiem lat

do 1913 r.   Działają ujęcia w Brzostowie, Paulinowie i Górkowie.
od 1907 r.   Notowane są braki wody w Głogowie.
1908 r.   Znana firma David Grove z Berlina oddaje do użytku doświadczalny zakład wodociągów.
1913 r.   Budowa zakładu zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne) przez Permutit A.G. Berlin. Nowe wodociągi katedralne posiadają wydajność 175 m3/godz czystej wody. Obok nowowybudowanego zakładu centralnego pracują jeszcze stare instalacje w Brzostowie, Górkowie i Paulinowie i służą jako zakłady dodatkowe.
1925-1926 r   Uzyskiwana ilość wody wynosiła 923.440 m3.
1950 - 1987 r.   Przedsiębiorstwo działa jako wielobranżowe przedsiębiorstwo państwowe skupiające wszystkie branże komunalne w mieście tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład pogrzebowy, Zakład Dróg, Ulic i Mostów, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Produkcji Pomocniczej oraz Zakład Remontowy. Przedsiębiorstwo posiada swoje filie w Przemkowie i Polkowicach.
1984 r.   oddanie do użytku ujęcia wody "Serby".
lipiec 1990 r.   Wyodrębnienie się samodzielnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez podział Przedsiębiorstwa wielobranżowego.
1 maja 1991 r.   przekształcenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zakład Budżetowy.
31 grudnia 1998 r.   przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
listopad 2000 r.   zakończono modernizację oczyszczalni ścieków.
2001 r.   Przygotowanie PWiK sp. z o.o. do prywatyzacji.
29.11.2002 r.   Prywatyzacja PWiK sp. z o.o. Sprzedaż 46% udziałów Spółki na rzecz niemieckiej firmy GELSENWASSER SA
30.03.2006 r.   Rozpoczęcie prac związanych z akredytacją Laboratorium Badawczego
18.07.2007 r.  

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 808

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta