1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Kampania

Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kampania „Pij wodę z kranu” z udziałem...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Ogłoszenie i taryfy 2021

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania taryf na kolejny 3 – letni okres PWiK informuj...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Laboratorium

PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami – Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego kontrolowania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Dodatkowym profilem działalności naszego laboratorium jest świadczenie usług badań wody i ścieków na zlecenie klientów z zewnątrz .
cert
Laboratoria Badania Wody i Ścieków zapewniają wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie jest:

  • uzyskanie w 2007 roku certyfikatu akredytacji AB 808 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie 31 metod badawczych wody i ścieków oraz pobierania próbek do badań (ZAKRES AKREDYTACJI),
  • dysponowanie wykwalifikowanym personelem z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań wody i ścieków,
  • posiadanie kompletnego wyposażenia niezbędnego do wykonywania badań, cały sprzęt jest odpowiednio ewidencjonowany i nadzorowany oraz posiada zapewnioną spójność pomiarową z międzynarodowymi jednostkami miar.


OFERTA

W ciągu kilku ostatnich lat zasadniczo podnieśliśmy jakość wykonywanej pracy. Zapewniamy Państwa, że usługi, które świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze systemu jakości.

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych w zakresie:

  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • badań fizyczno-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  • badań fizyczno-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 664 718 840- badania ścieków i wody, kierownik laboratorium,
+48 664 957 181 - badania wody(fizykochemiczne i mikrobiologiczne), z-ca kierownika

 

Nasze laboratoria mieszczą się:

Laboratorium Wody
ul. Wodna 1, Serby
67-200 Głogów
Laboratorium Ścieków
ul. Krochmalna 2
67-200 Głogów


Wzór zlecenia do pobrania:

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta