177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Laboratorium

PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami – Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego kontrolowania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Dodatkowym profilem działalności naszego laboratorium jest świadczenie usług badań wody i ścieków na zlecenie klientów z zewnątrz .
cert
Laboratoria Badania Wody i Ścieków zapewniają wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie jest:

  • uzyskanie w 2007 roku certyfikatu akredytacji AB 808 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie 31 metod badawczych wody i ścieków oraz pobierania próbek do badań (ZAKRES AKREDYTACJI),
  • dysponowanie wykwalifikowanym personelem z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań wody i ścieków,
  • posiadanie kompletnego wyposażenia niezbędnego do wykonywania badań, cały sprzęt jest odpowiednio ewidencjonowany i nadzorowany oraz posiada zapewnioną spójność pomiarową z międzynarodowymi jednostkami miar.


OFERTA

W ciągu kilku ostatnich lat zasadniczo podnieśliśmy jakość wykonywanej pracy. Zapewniamy Państwa, że usługi, które świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze systemu jakości.

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych w zakresie:

  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  • badań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych wody wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • badań fizyczno-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  • badań fizyczno-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 76 833 21 86 wew.32 - badania ścieków i wody, kierownik laboratorium,
+48 76 833 12 20 wew.24 - badania wody(fizykochemiczne i mikrobiologiczne), z-ca kierownika

 

Nasze laboratoria mieszczą się:

Laboratorium Wody
ul. Wodna, Serby
67-200 Głogów
Laboratorium Ścieków
ul. Krochmalna 2
67-200 Głogów


Wzór zlecenia do pobrania:

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta