1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej "Usługa") świadczonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. .
 2. Usługodawcą (dalej "Usługodawca") jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000035284.
 3. Użytkownikiem Usługi (dalej "Użytkownik") jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie.
 4. Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści od Usługodawcy określonych w §3.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.pwik.glogow.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

§2

Zasady korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z Usługi uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Usłudze.
 2. Sposób rejestracji oraz użytkowania systemu opisany jest w Instrukcji (Załącznik nr 1)

§3

Przesyłane treści

 1. Treści rozsyłane przez Usługodawcę są ściśle powiązane z jego działalnością.
 2. Każdy Użytkownik rejestrując się w Usłudze określa grupę, z której informacje będzie otrzymywał.
 3. Przesyłane wiadomości będą zawierały treści dotyczące grupy (ulicy), a informować będą o występujących awariach, pracach na sieci, przerwach w dostępie do wody występujących w obrębie danej ulicy oraz inne informacje powiązane ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami.
 4. Usługodawca nie będzie rozsyłał żadnych informacji handlowych (zgodnie z Dz. U. 144 Poz. 1204)
 5. Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się przez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 533 80 70 40
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o ewentualnych awariach sieci wodociągowej na wybranym obszarze wskazanym podczas rejestracji
  4. Dane osobowe w postaci numeru telefony, oraz wskazanej ulicy przyłącza będziemy przetwarzać na podstawie Art. 6.1.a czyli wyrażonej dobrowolnej zgody
  5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji usługi powiadomienia SMS

§4

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski.
 2. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne przez siebie świadczone.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za :
  a. korzystanie z zarejestrowanego telefonu przez osoby nieuprawnione oraz szkody tym spowodowane
  b. problemy z działaniem Usługi niezawinione ze strony Usługodawcy
  c. przerwy w dostarczaniu Usługi powiązane z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych (awarie, przerwy konserwacyjne, itp.)
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu przez powiadomienia Użytkownika.
 6. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy www.pwik.glogow.pl .
 7. Użytkownik korzystając z Usługi automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, tj. nr telefonu oraz adres, z którym będzie ten numer skojarzony przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi.
 8. Usługodawca zapewnia, że nie będzie przekazywał ani nie udostępniał przetwarzanych danych żadnej innej stronie.
 9. Reklamacje dotyczące działania Usługi zgłaszane są listownie na adres Usługodawcy.
 10. Na odpowiedź w sprawie reklamacji Usługodawca zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania pisma.
 11. We wszystkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzję podejmuje Usługodawca.
Strona głównaStrefa klientaPowiadomienia SMSRegulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS