1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Ogłoszenie i taryfy 2021

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania taryf na kolejny 3 – letni okres PWiK informuj...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2022 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1066 37,1 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 488 5 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 588 6,4 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 103 7,09 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,4 0,361 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2021

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 977,5 37,2 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 445 4,0 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 554 6,0 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,6 8,0 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,4 0,4 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2020

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 932 33,47 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 434,25 4,12 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 433,83 5,13 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,9 7,1 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,19 0,411 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta