177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2014

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1106 38,6 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 467 4,3 ≤15 PN-EN 1899-1: 2002
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 647 8,7 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot amonowy mg/l 59,6 4,9 <125 1) PN-ISO 5664:2002
Metoda miareczkowa
2) PN-ISO 7150-1:2002
Metoda spektrofotometryczna
5 Azot ogólny mg/l 84,0 13,1 ≤15 PB-13 wyd.01 z dnia 03.01.08r.
Metoda obliczeniowa
6 Fosfor ogólny mg/l 11,1 0,8 ≤2 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta