1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2023 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1037 37,0 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 490 5,6 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 743 6,60 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 93,9 7,35 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,56 0,34 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2023 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1527 39,2 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 774 5 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 1205 5,7 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 102,8 9,0 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 11,9 0,4 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2022 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1082 32,6 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 518 4 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 681 6,0 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 94,4 7,9 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,3 0,456 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2022 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1066 37,1 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 488 5 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 588 6,4 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 103 7,09 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,4 0,361 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2021

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 977,5 37,2 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 445 4,0 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 554 6,0 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,6 8,0 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,4 0,4 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2020

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 932 33,47 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 434,25 4,12 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 433,83 5,13 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,9 7,1 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,19 0,411 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

Strona głównaLaboratoriumBadania ścieków