1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2022 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1082 32,6 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 518 4 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 681 6,0 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 94,4 7,9 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,3 0,456 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2022 roku

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1066 37,1 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 488 5 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 588 6,4 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 103 7,09 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,4 0,361 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2021

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 977,5 37,2 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 445 4,0 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 554 6,0 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,6 8,0 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 9,4 0,4 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

 

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2020

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 932 33,47 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 434,25 4,12 ≤15 PN-EN ISO 5815-1:2019-12
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 433,83 5,13 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot ogólny mg/l 91,9 7,1 ≤10 PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r.
Metoda obliczeniowa
5 Fosfor ogólny mg/l 10,19 0,411 ≤1 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

Strona głównaLaboratoriumBadania ścieków