177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Badania ścieków

Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2014

Lp Oznaczenie Jm Ścieki
Surowe
Ścieki
Oczyszczone
Dopuszczalne
wartości
Metoda badawcza
1 ChZT mg/l 1106 38,6 ≤125 PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna
2 BZT5 mg/l 467 4,3 ≤15 PN-EN 1899-1: 2002
Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym
3 Zawiesiny mg/l 647 8,7 ≤35 PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
Metoda wagowa
4 Azot amonowy mg/l 59,6 4,9 <125 1) PN-ISO 5664:2002
Metoda miareczkowa
2) PN-ISO 7150-1:2002
Metoda spektrofotometryczna
5 Azot ogólny mg/l 84,0 13,1 ≤15 PB-13 wyd.01 z dnia 03.01.08r.
Metoda obliczeniowa
6 Fosfor ogólny mg/l 11,1 0,8 ≤2 PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010
Metoda spektrofotometryczna

Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta