1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Kampania

Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kampania „Pij wodę z kranu” z udziałem...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Ogłoszenie i taryfy 2021

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopat...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2019 r....

O przedsiębiorstwie

Czym się zajmujemy?

Posiadamy ogromny bagaż doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności wodociągowo – kanalizacyjnej, którym pragniemy się z Państwem podzielić.
Nasze atuty to przede wszystkim długoletnie doświadczenie, własny sprzęt specjalistyczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Świadczymy usługi w tym zakresie na terenie 4 Gmin. Sprzedajemy rocznie
około 2,7 mln m3 wody i odbieramy około 2,9 mln m3 ścieków.


Dodatkowo realizujemy usługi dla zewnętrznych podmiotów. Oferujemy szeroki wachlarz branżowych usług specjalistycznych, takich jak:

 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
 • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • renowacja rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny,
 • diagnostyka rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • inspekcja rurociągów za pomocą kamery,
 • lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych metodami elektroakustycznymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu - logerów szumu, korelatorów i geofonów,
 • czyszczenie przewodów kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych samochodów asenizacyjnych,
 • doradztwo w zakresie gospodarki wodomierzowej, analiza zużycia wody przy użyciu specjalistycznych rejestratorów,
 • wykrywanie wszelkich podłączeń oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
 • usługi laboratoryjne świadczone przez akredy-towane laboratorium w zakresie analizy
  wody i ścieków obejmujące oznaczenia fizyko – chemiczne i bakteriologiczne.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta