177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

O przedsiębiorstwie

Czym się zajmujemy?

Posiadamy ogromny bagaż doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności wodociągowo – kanalizacyjnej, którym pragniemy się z Państwem podzielić.
Nasze atuty to przede wszystkim długoletnie doświadczenie, własny sprzęt specjalistyczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Świadczymy usługi w tym zakresie na terenie 4 Gmin. Sprzedajemy rocznie
około 2,7 mln m3 wody i odbieramy około 2,9 mln m3 ścieków.


Dodatkowo realizujemy usługi dla zewnętrznych podmiotów. Oferujemy szeroki wachlarz branżowych usług specjalistycznych, takich jak:

 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
 • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • renowacja rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny,
 • diagnostyka rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • inspekcja rurociągów za pomocą kamery,
 • lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych metodami elektroakustycznymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu - logerów szumu, korelatorów i geofonów,
 • czyszczenie przewodów kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych samochodów asenizacyjnych,
 • doradztwo w zakresie gospodarki wodomierzowej, analiza zużycia wody przy użyciu specjalistycznych rejestratorów,
 • wykrywanie wszelkich podłączeń oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
 • usługi laboratoryjne świadczone przez akredy-towane laboratorium w zakresie analizy
  wody i ścieków obejmujące oznaczenia fizyko – chemiczne i bakteriologiczne.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta