Cenniki i taryfy 2016

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz aktualne cenniki usług świadczonych przez PWiK w Głogowie.

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat obowiązujących dla:

 

1.GMINA MIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych* zł / m3 4,05 4,37
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,06 4,38
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,07 4,40
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych* i pozostałych odbiorców zł / m3 5,06 5,46
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,28 5,70
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,45 4,81
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,52 3,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,94 3,18

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

* Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Głogowie Uchwałą nr XVI/130/2015 z dnia 24.11.2015 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,65 3,94
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 3,84 4,15
Łącznie zł / m3 7,49 8,09

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Miejska Taryfy 2016

 

2.GMINA WIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2016 r.

 

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 4,05 4,37
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,06 4,38
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,07 4,40
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zł / m3 5,06 5,46
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,28 5,70
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,45 4,81
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,52 3,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,94 3,18

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

* Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy Głogów Uchwałą nr XIV/98/2015 z dnia 30.12.2015 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,04 3,28
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 5,06 5,46
Łącznie zł / m3 8,01 8,74

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfy 2016