177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Cenniki i taryfy 2017

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz aktualne cenniki usług świadczonych przez PWiK w Głogowie.

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat obowiązujących dla:

 

1.GMINA MIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych* zł / m3 4,30 4,64
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,31 4,65
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,32 4,67
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych* i pozostałych odbiorców zł / m3 5,12 5,53
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,37 5,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,51 4,87
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,16 3,41
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,98 3,22

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

* Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Głogowie Uchwałą nr XXIX/258/16 z dnia 29.11.2016 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,78 4,08
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 3,98 4,30
Łącznie zł / m3 7,76 8,38

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfy 2017

 

2.GMINA WIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2017 r.

 

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych* zł / m3 4,30 4,64
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,31 4,65
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,32 4,67
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych* i pozostałych odbiorców zł / m3 5,12 5,53
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,37 5,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,51 4,87
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,16 3,41
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,98 3,22

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,26 3,52
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 5,12 5,53
Łącznie zł / m3 8,38 9,05

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfy 2017

 

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta

Strona głównaStrefa klientaCeny za wodę i odprowadzanie ściekówCeny za wodę i odprowadzanie ścieków 2017