177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący obowiązujący od dnia 23 paźd...

Cenniki i taryfy 2015

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz aktualne cenniki usług świadczonych przez PWiK w Głogowie.

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat obowiązujących dla:

 

1.GMINA MIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat*

cena wody zł / m3 3,96 4,28
cena ścieków zł / m3 4,85 5,24
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,19 5,61
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,38 4,73
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,91 4,22
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,89 3,12

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfie.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Głogowie Uchwałą nr II/8/2014 z dnia 8.12.2014 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat*
cena wody zł / m3 3,56 3,84
cena ścieków zł / m3 3,63 3,92
Łącznie zł / m3 7,19 7,76

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Miejska Taryfa 2015

 

2.GMINA WIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2015 r.

 

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat*

cena wody zł / m3 3,96 4,28
cena ścieków zł / m3 4,85 5,24
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,19 5,61
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,38 4,73
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,91 4,22
cena ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,89 3,12

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfie.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy Głogów Uchwałą nr III/18/2014 z dnia 22.12.2014 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat*
cena wody zł / m3 3,18 3,43
cena ścieków zł / m3 4,85 5,24
Łącznie zł / m3 8,03 8,67

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfa 2015

 

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta