1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Cenniki i taryfy 2018-2021 kopia

Cenniki i taryfy 2018-2021 kopia

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2019 r....

Cenniki i taryfy 2017

Cenniki i taryfy 2017

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 23 października 2018...

Cenniki i taryfy 2017

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz aktualne cenniki usług świadczonych przez PWiK w Głogowie.

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat obowiązujących dla:

 

1.GMINA MIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych* zł / m3 4,30 4,64
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,31 4,65
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,32 4,67
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych* i pozostałych odbiorców zł / m3 5,12 5,53
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,37 5,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,51 4,87
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,16 3,41
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,98 3,22

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

* Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Głogowie Uchwałą nr XXIX/258/16 z dnia 29.11.2016 r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,78 4,08
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 3,98 4,30
Łącznie zł / m3 7,76 8,38

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfy 2017

 

2.GMINA WIEJSKA GŁOGÓW od 1 stycznia 2017 r.

 

Wyszczególnienie cen taryfowych Jm Cena netto

Cena z podatkiem Vat**

Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych* zł / m3 4,30 4,64
Zaopatrzenie w wodę dla przemysłu spożywczego zł / m3 4,31 4,65
Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych odbiorców zł / m3 4,32 4,67
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych* i pozostałych odbiorców zł / m3 5,12 5,53
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SO zł / m3 5,37 5,80
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOI zł / m3 4,51 4,87
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOII zł / m3 3,16 3,41
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych - Grupa SOIII zł / m3 2,98 3,22

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

Dodatkowo każdy odbiorca obciążany jest opłatą abonamentową w kwocie zależnej od przynależności do grupy rozliczeniowej. Dokładne informacje na temat wysokości opłat za usługi wodociągowo - kanalizacyjne zamieszczone są w Taryfach.

 

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych Jm Cena netto Cena z podatkiem Vat**
Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych zł / m3 3,26 3,52
Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych dla gospodarstw domowych zł / m3 5,12 5,53
Łącznie zł / m3 8,38 9,05

** W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%,

 

Pobierz szczegółowe dane o opłatach za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców - Gmina Głogów Taryfy 2017

 

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta