Z bigiem lat

do 1913 r.   Działają ujęcia w Brzostowie, Paulinowie i Górkowie.
od 1907 r.   Notowane są braki wody w Głogowie.
1908 r.   Znana firma David Grove z Berlina oddaje do użytku doświadczalny zakład wodociągów.
1913 r.   Budowa zakładu zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne) przez Permutit A.G. Berlin. Nowe wodociągi katedralne posiadają wydajność 175 m3/godz czystej wody. Obok nowowybudowanego zakładu centralnego pracują jeszcze stare instalacje w Brzostowie, Górkowie i Paulinowie i służą jako zakłady dodatkowe.
1925-1926 r   Uzyskiwana ilość wody wynosiła 923.440 m3.
1950 - 1987 r.   Przedsiębiorstwo działa jako wielobranżowe przedsiębiorstwo państwowe skupiające wszystkie branże komunalne w mieście tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład pogrzebowy, Zakład Dróg, Ulic i Mostów, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Produkcji Pomocniczej oraz Zakład Remontowy. Przedsiębiorstwo posiada swoje filie w Przemkowie i Polkowicach.
1984 r.   oddanie do użytku ujęcia wody "Serby".
lipiec 1990 r.   Wyodrębnienie się samodzielnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez podział Przedsiębiorstwa wielobranżowego.
1 maja 1991 r.   przekształcenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zakład Budżetowy.
31 grudnia 1998 r.   przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
listopad 2000 r.   zakończono modernizację oczyszczalni ścieków.
2001 r.   Przygotowanie PWiK sp. z o.o. do prywatyzacji.
29.11.2002 r.   Prywatyzacja PWiK sp. z o.o. Sprzedaż 46% udziałów Spółki na rzecz niemieckiej firmy GELSENWASSER SA
30.03.2006 r.   Rozpoczęcie prac związanych z akredytacją Laboratorium Badawczego
18.07.2007 r.  

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 808