Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowania wody, jej dystrybucji oraz odbioru ścieków. Wprawdzie jest to działalność podstawowa, jednak aby ją realizować przedsiębiorstwa takie jak nasze muszą uwzględniać społeczny charakter świadczonych usług. Na pierwszym miejscu staramy się dbać o klienta. Aby to zrealizować potrzebni są doświadczeni i solidni pracownicy oraz zaspokojone co najmniej podstawowe potrzeby biznesowe, które pozwolą funkcjonować w warunkach rynkowych. Te podstawowe elementy odzwieciedlone są w misji jaką staramy się na co dzień realizować:

Istniejemy po to aby dostarczać najwyższej jakości usługi wodno-kanalizacyjne w regionie –zaspakajając potrzeby klientów, pracowników oraz wspólników.

Posiadamy ogromny bagaż doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności wodociągowo – kanalizacyjnej, którym pragniemy się z Państwem podzielić.
Nasze atuty to przede wszystkim długoletnie doświadczenie, własny sprzęt specjalistyczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Świadczymy usługi w tym zakresie na terenie 4 Gmin. Sprzedajemy rocznie
około 2,7 mln m3 wody i odbieramy około 2,9 mln m3 ścieków.
Dodatkowo realizujemy usługi dla zewnętrznych podmiotów. Oferujemy szeroki wachlarz branżowych usług specjalistycznych, takich jak:
- budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
- budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
- renowacja rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining statyczny,
- diagnostyka rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inspekcja rurociągów za pomocą kamery,
- lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych metodami elektroakustycznymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu - logerów szumu, korelatorów i geofonów,
- czyszczenie przewodów kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych samochodów asenizacyjnych,
- doradztwo w zakresie gospodarki wodomierzowej, analiza zużycia wody przy użyciu specjalistycznych rejestratorów,
- wykrywanie wszelkich podłączeń oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
- usługi laboratoryjne świadczone przez akredytowane laboratorium w zakresie analizy wody i ścieków obejmujące oznaczenia fizyko – chemiczne i bakteriologiczne.