1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Cenniki i taryfy 2018-2021 kopia

Cenniki i taryfy 2018-2021 kopia

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2019 r....

Cenniki i taryfy 2017

Cenniki i taryfy 2017

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Pracownia chromatograficzna

Od 2014 roku Laboratorium poszerzyło swoją działalność o badania z zakresu chromatografii. Powstała pracownia chromatograficzna , gdzie wykonywane są badania powietrza atmosferycznego.

Chromatografia jest techniką analityczną, służącą do rozdziału składników mieszanin związków chemicznych oraz ich analizy ilościowej i jakościowej. Za pomocą chromatografii gazowej możemy analizować związki lotne do temperatury ok. 400°C, jest techniką o tyle elastyczną, że pozwala skalibrować chromatograf do oznaczania konkretnego typu związków chemicznych, a jedynym ograniczeniem jest rodzaj stosowanego detektora.

Pracownia Chromatografii została wyposażona w chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890B z detektorem FID i FPD, który umożliwił wykonywanie badań imisji powietrza atmosferycznego.

Oferta wykonywanych badań dotyczy analizy próbek powietrza w zakresie obejmującym m.in.:

Merkaptany:

- metanotiol (merkaptan metylowy)
- etanotiol (merkaptan etylowy)

Węglowodory:

- benzen
- toluen
- butanol
- etylobenzen
- ksyleny
- octan etylu
- octan butylu
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- suma węglowodorów alifatycznych (C4,C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12).

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium wykonywane są przez doświadczony personel, wg obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.
W najbliższym czasie planujemy poszerzyć gamę świadczonych usług o badanie wody i ścieków metodą chromatografii gazowej.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta