177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Pracownia chromatograficzna

Od 2014 roku Laboratorium poszerzyło swoją działalność o badania z zakresu chromatografii. Powstała pracownia chromatograficzna , gdzie wykonywane są badania powietrza atmosferycznego.

Chromatografia jest techniką analityczną, służącą do rozdziału składników mieszanin związków chemicznych oraz ich analizy ilościowej i jakościowej. Za pomocą chromatografii gazowej możemy analizować związki lotne do temperatury ok. 400°C, jest techniką o tyle elastyczną, że pozwala skalibrować chromatograf do oznaczania konkretnego typu związków chemicznych, a jedynym ograniczeniem jest rodzaj stosowanego detektora.

Pracownia Chromatografii została wyposażona w chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890B z detektorem FID i FPD, który umożliwił wykonywanie badań imisji powietrza atmosferycznego.

Oferta wykonywanych badań dotyczy analizy próbek powietrza w zakresie obejmującym m.in.:

Merkaptany:

- metanotiol (merkaptan metylowy)
- etanotiol (merkaptan etylowy)

Węglowodory:

- benzen
- toluen
- butanol
- etylobenzen
- ksyleny
- octan etylu
- octan butylu
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- suma węglowodorów alifatycznych (C4,C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12).

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium wykonywane są przez doświadczony personel, wg obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.
W najbliższym czasie planujemy poszerzyć gamę świadczonych usług o badanie wody i ścieków metodą chromatografii gazowej.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta