1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Ogłoszenie i taryfy 2021

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania taryf na kolejny 3 – letni okres PWiK informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) „Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.” W praktyce oznacza to, że ceny i stawki opłat określone dla okresu od 1 czerwca 2020 r. do 31.05.2021 r. w dalszym ciągu obowiązują.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. (dalej Spółka) niniejszym ogłasza:

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.,

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Głogów, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Taryfy, o których mowa wyżej, wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 „u.z.z.w.”, w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu, nie wydał w 45 dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.


Poniżej publikujemy:
- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA TARYF NA OKRES kolejnych 3 LAT
- TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE NA OKRES 3 LAT
- TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GŁOGÓW NA OKRES 3 LAT

 

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta