instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ 261/20/2018 - Sukcesywna dostawa koagulantu PIX-113 dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie w ilości 130 ton wraz z transportem i rozładunkiem

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

Ogłasza negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.  na :

„Sukcesywna dostawa koagulantu PIX-113 dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie w ilości  
    130 ton wraz z  transportem i  rozładunkiem”.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
    Monika Szponar  oraz   Paweł Kondratyk

2. Termin wykonania:  24 miesiące od dnia podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert
    - cena brutto 100 %

4. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Sukcesywna dostawa koagulantu PIX-113 dla
    Oczyszczalni Ścieków w Głogowie w ilości 130 ton wraz z  transportem i  rozładunkiem” ,
    z podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy
    ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 23.11.2018 r  do godz. 9:00.

5. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.11.2018 r  o godz.  9:15 w PWiK w Głogowie sp. z o.o.
    przy ul. Łąkowej 52.

6. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaprosi Oferentów biorących udział w
    postępowaniu przetargowym do odbycia dalszych negocjacji.

Do pobrania:

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie

4. Projekt umowy

5. Pytanie do przetargu z 09.11.2018r.


Rozstrzygnięcie:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31


informuje, że na negocjacjach z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na :


„Sukcesywna dostawa koagulantu PIX-113 dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie w ilości
130 ton wraz z transportem i rozładunkiem”.

została wybrana oferta złożona przez:

Kemipol Sp. z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 13.11.2018, 14:19
Dokument oglądany razy: 73
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 13.11.2018, 14:19
Termin: 23.11.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj