instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTS_5_2018 - Wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
www.pwik.glogow.pl
e-mail: pwik@pwik.glogow.pl
PWiK w Głogowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania p.n.

„Wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie”.

Oferty należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52 w terminie do 15.10.2018 r. do godz. 10:00.

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Projekt Umowy
3. Załączniki w formie edytowalnej do wypełnienia


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:
„Wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie”
wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przezFEROX-ENERGY-SYSTEMS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice,Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji
i była jedyną, która wzięła udział w przetargu.
Dziękujemy za złożenie oferty oraz zapraszamy do udziałów w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 23.09.2018, 15:22
Dokument oglądany razy: 110
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 23.09.2018, 15:22
Termin: 15.10.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj