instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTS/1/18 - Załadunek, transport i przetworzenie (zgodne z Ustawą o odpadach – Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami) ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 190805) z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głogowie

PWiK w Głogowie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n.

„Załadunek, transport i przetworzenie (zgodne z Ustawą o odpadach – Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami) ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 190805) z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głogowie”.


Oferty należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52 w terminie do 21.06.2018 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej oczyszczalni ścieków – ul. Krochmalna 3, 67-200 Głogów.
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Projekt Umowy
3. Analiza ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Głogowie
4. Załączniki do umowy


Rozstrzygnięcie:

PWiK w Głogowie, sp. z o.o. informuje, że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania j.w.:
-Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum firm:


PHU „Zbigtar” Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa – Lider Konsorcjum,
Wexpool Sp. z o.o., ul. Poznańska 14a, Dąbrówka Wielkopolska, 66-210 Zbąszynek – Członek Konsorcjum,
za cenę ofertową 78,00 zł. netto/1Mg osadu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do brania udziału w kolejnych organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.06.2018, 14:15
Dokument oglądany razy: 171
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 06.06.2018, 14:15
Termin: 21.06.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj