mapa strony   |
RSS

Witamy na stronie ...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do roku 1990 całą gospodarką komunalną wraz z systemem wodno – ściekowym zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie. Samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonanego 1.07.1990 roku. Z dniem 1.05.1991 roku przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w zakład budżetowy Gminy Miejskiej Głogów o nazwie: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu 31.12.1998r w Sądzie Rejonowym w Legnicy została zarejestrowana spółka, której firma brzmi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. Zmiany organizacyjno-prawne miały na celu poszukiwania najlepszej formy organizacyjnej.
Pierwszym krokiem prywatyzacji było nabycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 10.01.2001r. 3% udziałów w Spółce za zaciągnięty przez Gminę Miejską Głogów kredyt w WFOŚ we Wrocławiu na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Kolejnym krokiem prywatyzacji było ogłoszenie przez Gminę Miejską Głogów przetargu na sprzedaż 46% udziałów w Spółce. Przetarg na zakup udziałów wygrała niemiecka firma Gelsenwasser AG z Gelsenkirchen. Od dnia 29.11.2002r. PWiK w Głogowie sp. z o.o. posiada trzech właścicieli.